28 November 2015
versi bahasa melayu
   
Selamat datang,

e-Lejar ialah satu kemudahan yang disediakan kepada pembayar cukai untuk menyemak : 

  • Butiran peribadi
  • Transaksi lejar
  • Kedudukan terkini baki cukai

Selamat melayari e-LEJAR.

 
Paparan lejar

Paparan Lejar memaparkan lejar Cukai Pendapatan dan Cukai Keuntungan Harta Tanah (jika ada) bagi tahun terkini dan tahun sebelumnya. Akses kepada lejar ini boleh dibuat melalui ID pengguna e-filing.

Bantuan

Rujuk Bantuan bagi memudahkan anda memahami proses penggunaan e-Lejar.